Απαιτήσεις συστήματος

Απαιτήσεις συστήματος | Χαρακτηριστικά πρόσθετων (Modules) | Εκδόσεις 2D | Εκδόσεις 3D | OnyxCeph Manuals

Κατεβάστε την δοκιμαστική έκδοση

 

Client δικτύου Server δικτύου Αυτόνομος υπολογιστής

Απαιτήσεις client υπολογιστή δικτύου
Έκδοση 2D Pro 3D Basic | Pro | Lab | OMS
Επεξεργαστής Intel® 1.5 GHz (ή ισοδύναμος) Intel® i7 (ή ισοδύναμος)
Μνήμη (RAM) 4 GByte 8 GByte
Λειτουργικό 32|64 Bit 32|64 Bit
Σκληρός Δίσκος (Χωρητικότητα)¹ 60 GByte 60 GByte
Κάρτα Γραφικών 512 MByte Standard 1 GByte Nvidia GeForce Midrange³
OpenGL driver Απαιτείται η τελευταία έκδοση Απαιτείται η τελευταία έκδοση
Ανάλυση 1920 x 1080 pixel 1920 x 1080 pixel
Δίκτυο 1000 Mbps Ethernet
Εγκατεστημένο λειτουργικό Windows™ 10, Windows™ 11
Πρωτόκολο Δικτύου TCP/IP
Πόρτα Δικτύου 16300

Απαιτήσεις server υπολογιστή δικτύου
Έκδοση 2D Pro 3D Basic | Pro | Lab | OMS
Επεξεργαστής Intel® 1.5 GHz (ή ισοδύναμος) Intel® i7 (ή ισοδύναμος)
Μνήμη (RAM) 4 GByte 8 GByte
Σκληρός Δίσκος (Χωρητικότητα)¹ 250 GByte 500 GByte
Δίκτυο 1000 Mbps Ethernet
RAID Συνιστάται
Λειτουργικό Windows™ 10, 11, Server OS
Πρωτόκολο Δικτύου TCP/IP
SQL Server Παρέχεται απο την εφαρμογή
Πόρτα Δικτύου 16300

 

Απαιτήσεις αυτόνομου υπολογιστή 
Version 2D Pro 3D Basic | Pro | Lab | OMS
Επεξεργαστής Intel® 1.5 GHz (ή ισοδύναμος) Intel® i7 (ή ισοδύναμος)
Μνήμη (RAM) 4 GByte 8 GByte
Λειτουργικό 32|64 Bit 32|64 Bit
Σκληρός Δίσκος (Χωρητικότητα)¹ 250 GByte 500 GByte
Κάρτα Γραφικών 512 MByte Standard 1 GByte Nvidia GeForce Midrange³
OpenGL drive Απαιτείται η τελευταία έκδοση Απαιτείται η τελευταία έκδοση
Ανάλυση 1920 x 1080 pixel 1920 x 1080 pixel
Δίκτυο 1000 Mbps Ethernet
Εγκατεστημένο λειτουργικό Windows™ 10, Windows™ 11
Πρωτόκολο Δικτύου TCP/IP
SQL Server Παρέχεται απο την εφαρμογή
Πόρτα Δικτύου 16300
¹ Ο απαιτούμενος χώρος στον σκλήρο δίσκο εξαρτάται απο τον αριθμό και το μέγεθος των διαχειριζόμενων δεδομένων εικόνων. Ένας πιο ακριβής υπολογισμός μπορεί να γίνει μόνο αν αυτές οι τιμές είναι γνωστές.